รายการร่วมคิดเพื่อชาติ ตอน งานวิจัยทางการแพทย์ จุดเปลี่ยนประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 15 มิ.ย. 67. เวลา 2030 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการร่วมคิดเพื่อชาติ ตอน งานวิจัยทางการแพทย์ จุดเปลี่ยนประเทศไทย แขกรับเชิญ พญ.ณัฐยา รัชตะวรรณ (วปอ.รุ่นที่ 66) เลขาธิการองค์กรแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ และ นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพบีดีเอ็มเอส

Visitors: 470,268