รายการร่วมคิดเพื่อชาติ ตอน วิวัฒนาการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

วันเสาร์ที่  8 มิ.ย. 67. เวลา 2030 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการร่วมคิดเพื่อชาติ ตอน วิวัฒนาการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
แขกรับเชิญ  นภัสร์ญลักษณ์  ทองบริบูรณ์ บริษัท สปริงซ์ซีน จำกัด
Visitors: 470,300