วปอ.สปท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๓ พ.ค. ๖๗ เวลา ๑๐๐๐-๑๐๓๐ พล.ท. ทักษิณ  สิริสิงห  ผอ.วปอ.สปท. พร้อมด้วยข้าราชการ จำนวน ๒ นาย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องรับรอง ๑๑ และห้องนเรศวร บก.ทท. โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธีฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 454,915