วัตถุประสงค์การแก้ปัญหาเป็นคณะกรรมการ ครั้งที่ 1

 พล.ท. สมยศ  ฉันทวรลักษณ์ ผอ.วปอ.สปท.  กล่าววัตถุประสงค์การแก้ปัญหาเป็นคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของ นศ.วปอ. รุ่นที่ 66
Visitors: 454,869