สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ : ผลัดใบเศรษฐกิจไทย

สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2 เรื่อง ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ : ผลัดใบเศรษฐกิจไทย วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 2567 โดย นายเชษฐา เทอดไพรสันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แมคคินซี่ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด 
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ (วปอ.56) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ (วปอ.64) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พิธีเปิดการสัมมนาฯ 
โดย พล.ท. สมยศ ฉันทวรลักษณ์ ผอ.วปอ.ฯ ณ หอประชุม วปอ.

Visitors: 470,295