หัวข้อวิชา (5-3) ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

วันพุธที่ 17 ม.ค. 67 เวลา 1030-1200 การบรรยายหัวข้อวิชา (5-3) ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ปรอ.15) ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Visitors: 454,927