เข้าร่วมงานรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒ ก.ค. ๖๗ เวลา ๐๖๓๐ ผอ.สวม.วปอ.สปท. นำข้าราชการ วปอ.สปท. จำนวน ๕ นาย เข้าร่วมงานรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จว.ป.ท. โดยมี ผบ.สปท. เป็นประธาน

Visitors: 470,268