เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.วปอ.สปท.

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ส.ค.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ พล.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) ออท.วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและอิสราเอลให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน นศ. ในการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางดูกิจการต่างประเทศของ นศ.วปอ.

Visitors: 437,425