แถลงผลการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษา วปอ รุ่นที่ ๖๕

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ พ.ค.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ พล.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. กรุณาเป็นประธานการแถลงผลการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ จำนวน ๑๐ สายการเดินทาง โดยแถลงผลเกี่ยวกับ ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย และการป้องกันประเทศ

Visitors: 454,932