แนวคิด ทฤษฎี ระบบกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงฯ

             วันอังคารที่ 21 มี.ค.66 เวลา 1300 – 1600 วปอ.สปท. ได้จัดการอภิปรายให้กับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 65) ในหัวข้อ(14-3) แนวคิด ทฤษฎี ระบบกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ มีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่
             - พล.ท. เริงฤทธิ์ บัญญัติ จก.กกส.กห.
             - นายดนัย มู่สา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
             - พล.ต. นิติน ออรุ่งโรจน์ หัวหน้าอัยการทหาร
             โดยมี พล.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท.และ พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ แสงชนินทร์ ผอ.สวม.วปอ.สปท. ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการอภิปราย ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Visitors: 437,442