พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น และมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ส่วนราชการฯ

เมื่อ วันพุธที่ ๒๒ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.วปอ.สปท. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น นายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนายพล พร้อมด้วยข้าราชการ วปอ.สปท. จำนวน ๒ นาย ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของ วปอ.สปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผบ.ทสส. เป็นประธาน

Visitors: 454,916