การอภิปราย สภาวะแวดล้อมโลกและภายในประเทศกับความมั่นคงด้านพลังงาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ วปอ.สปท. จัดการอภิปราย รายวิชา (๙-๒) สภาวะแวดล้อมโลกและภายในประเทศกับความมั่นคงด้านพลังงาน โดย นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ (วปอ.๕๕) ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และ นายกิตติ เพ็ชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม วปอ.

Visitors: 454,895