นักศึกษา วปอ รุ่นที่ ๖๕ บรรยายพิเศษ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มี.ค.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ผอ.วปอ.สปท. ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ ๖๕ จำนวน ๒ คน ได้แก่ ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไซน์ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด เรื่อง Smart Circular Design และ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เรื่อง อาหารอนาคต

Visitors: 470,300