การต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันประเทศสหสาธารณรัฐแทนชาเนีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิ.ย.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ผอ.วปอ.สปท. กรุณามอบให้ พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์  แสงชนินทร์ ผอ.สวม.วปอ.สปท. เป็นผู้แทนต้อนรับคณะผู้แทนวิทยาลัย
ป้องกันประเทศสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย โดยมี พล.จ. Stephen Justice Mnkande ผู้อำนวยการอาวุโสวิทยาลัยฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ และรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

Visitors: 454,848