รายการคิดเพื่อชาติ ตอน พรบ.ป้องกันการอุ้มหายประชาชนจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน พรบ.ป้องกันการ อุ้มหาย ประชาชนจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร แขกรับเชิญ คุณกอบชัย ชูโต นักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.66


Visitors: 470,295