รายการ คิดเพื่อชาติ ตอน การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับทุกคน

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับทุกคน แขกรับเชิญ ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.66

 

Visitors: 470,292