รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ฝุ่นพิษ PM 2.5 ภัยเงียบทำลายชีวิต

วันเสาร์ที่ ๙ ธ.ค. ๖๖ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ฝุ่นพิษ PM 2.5 ภัยเงียบทำลายชีวิต แขกรับเชิญ
พลตำรวจตรีหญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคอายุรกรรมระบบการหายใจ นายแพทย์ (สบ.7) โรงพยาบาลตำรวจ (วปอ.๖๕) ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Visitors: 470,271