รายการคิดเพื่อชาติ ตอน Overlapping Claims Area ระหว่างไทยกับกัมพูชา

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน Overlapping Claims Area ระหว่างไทยกับกัมพูชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ม.ค. 67 
แขกรับเชิญ ดร.สุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง (วปอ.65) อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย


Visitors: 470,289