รายการคิดเพื่อชาติ ตอน ภารกิจของคนต้นคิดเพื่อสังคม

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ม.ค. ๖๗ เวลา ๒๐๓๐ สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับรายการโทรทัศน์ TNN2 (True visions 784) จัดรายการคิดเพื่อชาติ ตอน ภารกิจของคนต้นคิดเพื่อสังคม แขกรับเชิญ พล.ต. นเรศฐากูล โกรา (วปอ.๖๕) ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ก่อตั้งสมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคม


Visitors: 454,890